Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met de bescherming van je persoonsgegevens. We geven aan welke gegevens we verzamelen en voor welk doelen we ze gebruiken. Ook hoe lang we de gegevens bewaren en hoe we ze beveiligen. Daarnaast leggen we uit wat je rechten op het gebied van je privacy zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@webstronauts.com.

Wie is wie?

Lees je ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen wij de eenmanszaak Webstronauts als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61815977 en gevestigd aan de Lodesteijnstraat 13, 2241JN te Wassenaar.

Lees je ‘je’ of ‘jouw’ dan bedoelen we jou als bezoeker van onze website, als abonnee van onze nieuwsbrief, of als je klant bij ons bent of wilt worden. In al die gevallen kunnen we persoonsgegevens van je vastleggen waarvoor we de verantwoordelijke zijn.

Artikel 1 Doeleinden en gegevens

Wat verzamelen we, wat gebruiken we en voor welk doel?

a. als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen

Als je je hiervoor hebt aangemeld hebt, of als je klant bij ons bent dan ontvang je onze nieuwsbrief per e-mail.

Bij de aanmelding geef je ons toestemming om deze gegevens hiervoor te gebruiken. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

b. als je onze website bezoekt – welke cookies plaatst onze website?

Onze website houdt algemene bezoekersinformatie bij. Als jouw browser gegevens meestuurt, zoals tijdstip van opvraging en type apparaat dan gebruiken we die voor de statistieken van onze website en om de werking van onze website gebruikersvriendelijker te maken. Dit doen we vanuit het zakelijke belang om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op het websitebezoek.

We kunnen dan zien hoe vaak en wanneer onze site bezocht wordt, welke pagina’s er bezocht worden en waar bezoekers de pagina verlaten, maar niet door wie. Deze gegevens zijn anoniem en niet te koppelen aan jou als persoon. Voor de analyse maken we gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager. Deze diensten hebben we privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • Een overeenkomst hebben gesloten met Google Analytics. Hierin hebben we afgesproken dat Google de verzamelde gegevens alleen mag gebruiken om onze website te analyseren en niet ruimer mag gebruiken.
 • Standaard stuurt jouw computer een specifiek nummer mee (IP-adres), dat Google Analytics gebruikt om het gedrag van bezoekers te kunnen bijhouden. We hebben ervoor gezorgd dat de laatste 3 cijfers van dit nummer worden verwijderd, voordat deze door Google worden opgeslagen. Hierdoor is dit IP-adres niet meer tot je te herleiden.
 • We combineren de gegevens niet met andere diensten van Google.

Door de privacybeschermende maatregelen die we nemen, is de impact op je privacy beperkt en vragen we niet apart om je toestemming.

c. als je contact met ons opneemt en nog geen klant bent

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier, e-mail of telefoon, dan leggen we jouw contactgegevens vast. Dit kunnen jouw naam, telefoonnummer of e-mailadres zijn. Dit doen we met het doel om je antwoord te kunnen geven op je vragen, een afspraak te kunnen maken, informatie of je een offerte te kunnen sturen. Als je vervolgens klant bij ons wordt dan leggen we je gegevens voor dat doel vast.

d. als je klant bij ons bent

Als je klant bij ons bent, dan leggen we je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, Kamer van Koophandel-nummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer en wachtwoorden vast. Deze gegevens hebben we nodig om de overeenkomst met je te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om contact met je op te kunnen nemen, het beheer en onderhoud van jouw website uit te voeren of het uitvoeren van andere werkzaamheden.

We leggen deze gegevens daarnaast voor de volgende doelen vast:

 • om je offertes of facturen te kunnen sturen;
 • om je informatie te kunnen sturen en aanbiedingen te kunnen doen;
 • om vorderingen te innen;
 • om je kredietwaardigheid te checken;
 • om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

e. voor onze administratie

Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om voor de belastingdienst een administratie bij te houden. Dit zorgt er voor dat we ook persoonsgegevens vastleggen van onze klanten en leveranciers. Dit zijn de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, Kamer van Koophandel-nummer, BTW-nummer en bankrekeningnummer.

Artikel 2 met wie delen we je gegevens?

Het kan zijn dat we je gegevens met anderen moeten delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor een strafrechtelijk onderzoek. Dan delen we alleen die gegevens die we moeten delen.

In geen geval verkopen we je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Daarnaast maken we gebruik van derde bedrijven die in opdracht van mij persoonsgegevens van onze klanten of nieuwsbrief aanmelders vastleggen. Met deze bedrijven hebben goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding van deze gegevens en deze vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Jouw gegevens worden door ons bij voorkeur in Europa opgeslagen. Een backup van onze website slaan we versleuteld op bij Amazon, een Amerikaans bedrijf met datacenters in de Europese Unie. Met Amazon hebben we een modelcontract afgesloten, voor het geval dat de gegevens wel buiten de Europese Unie gaan.

Artikel 3. Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor we het hebben vastgelegd, of welke termijn we van de wet moeten aanhouden. Voor onze administratie en de bijbehorende facturen geldt wettelijk een bewaartermijn van 7 jaar. Als je je ingeschreven hebt voor onze nieuwsbrief, dan bewaren we je naam en e-mailadres zolang je bent ingeschreven.

Artikel 4. Hoe hebben we je gegevens beveiligd?

We doen ons best om de gegevens die we hebben verzameld te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. We hebben daarom diverse beveiligingsmaatregelen genomen die passen bij het soort gegevens dat we opslaan. Hieronder lees je voorbeelden van maatregelen die we hebben genomen:

 • We hebben onze website beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS) en gegevens, bijvoorbeeld van ons contactformulier, worden ook versleuteld opgeslagen.
 • We maken gebruik van sterke en unieke wachtwoorden
 • Als dit mogelijk is dan maken we gebruik van twee stappen verificatie bij het inloggen
 • Met onze leveranciers hebben we ook goede afspraken gemaakt over de beveiliging van jouw gegevens.

Artikel 5. Wat zijn jouw privacyrechten?

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en mag je ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen als deze niet correct of onvolledig zijn. Ook mag je ons vragen om het vastleggen van je persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken tegen het feit dat we gegevens van je vastleggen.

Als we gegevens van je hebben vastgelegd op basis van toestemming, dan kan je die toestemming altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming voor de nieuwsbrief kan je doen met de afmeld-link die je onderaan elke nieuwsbrief vindt.

Als je gebruik wilt maken van een van jouw rechten? Stuur in dat geval een e-mail naar privacy@webstronauts.com. Je hoort daarna zo spoedig mogelijk van ons. We checken wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt. Dit kunnen we doen door een kopie paspoort van je te vragen. Wel raden we je dan aan om de pasfoto en BSN-nummer te verwijderen en het doel waarvoor je de kopie verstrekt hierop te schrijven.

Artikel 6. Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Als je een klacht hebt hoe we met je privacy om zijn gegaan, dan horen we het eerst graag van je. Dan kunnen we je klacht onderzoeken en kunnen we samen met je naar een oplossing zoeken.

Uiteraard heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 7. Wat doen we als we deze verklaring wijzigen.

Deze privacyverklaring kunnen we wijzigen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als we iets wijzigen, dan vermelden we dat op onze website en/of hoor je dit rechtstreeks van ons door een bericht per e-mail.  

Heb je nog vragen? Stel ze ons gerust via privacy@webstronauts.com.

Deze verklaring (versie 1.0.0) is voor het laatst gewijzigd op 7 oktober 2020.